Bài Giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Thánh Tâm, Q.9, Chúa Nhật 01.10.2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCTBài Giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Thánh Tâm, Q.9, Chúa Nhật 01.10.2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :