Cùng Mẹ TàPao đến với Lòng Chúa Thương XótCùng Mẹ TàPao đến với Lòng Chúa Thương Xót - tháng 10 năm 2017 kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại FATIMA - 15g00 cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót - 17g00 Rước kiệu Đức Mẹ và Thánh Lễ Đồng Tế

0 nhận xét :