Giảng lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên_Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR 01/10/2017Giảng lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên_Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR 01/10/2017

0 nhận xét :