Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Giuse Trương Hoàng Vũ CSsR 28/10/2017Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Giuse Trương Hoàng Vũ CSsR www.dcctvn.org 28/10/2017

0 nhận xét :