ĐIỂM HẸN GIÊ-SU THÁNG 10.2017: Đức Mẹ Mân Côi - Giảng thuyết : Lm. Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCTĐIỂM HẸN GIÊ-SU THÁNG 10.2017: Đức Mẹ Mân Côi - Giảng thuyết : Lm. Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

0 nhận xét :