CHƯƠNG TRÌNH "VỌNG THỨC" - Lm. Vũ Thế Toàn - Các Tổng Lãnh Thiên Thần & Các Thiên Thần - Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và thánh Phanxicô thành AssisiKênh TiVi Công Giáo DENMAXEMTV.COM Tối Thứ Hai, ngày 02.10.2017:
CHƯƠNG TRÌNH "VỌNG THỨC" - Lm. Vũ Thế Toàn
- Các Tổng Lãnh Thiên Thần & Các Thiên Thần
- Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và thánh Phanxicô thành Assisi

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes