Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai, ngày 02.10.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Hai, ngày 02.10.2017:
1. Lời Hằng Sống Thứ hai 02.10.2017- THIÊN THẦN BẢN MỆNH
2. Giáo Hội Năm Châu 02-10-2017- Diễn biến mới tại Venezuela
3. Các hoạt động mới nhất của Đức Thánh Cha Phanxico:
- Đức Thánh Cha viếng thăm dân thành Cesena, Italia 01.10.2017

- Đức Thánh Cha viếng thăm Nhà thờ Chính Tòa thánh Gioan Tẩy Giả tại Cesena, 01.10.2017
- Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, nam nữ tu sĩ giáo phận Cesena.
- Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các bạn trẻ di dân
- Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với giới công nhân Bologna 

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes