Kênh truyền hình Công Giáo TV Chúa Nhật, ngày 08.10.2017
Kênh truyền hình Công Giáo TV Chúa Nhật, ngày 08.10.2017: 
1. Lời Hằng Sống Chúa Nhật 08.10.2017- THIÊN CHÚA LÀ CHỦ VẠN VẬT
2. Phóng sự: ĐIỂM TRUYỀN GIÁO NÀ PHẶC - BẮC KẠN
3. BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TRONG TUẦN
4. Thánh Ca và Đời Sống - Fatima Tiếng Gọi Yêu Thương - Dấu Chân - Gia Ân - Nhìn Lên Mẹ - Hải Triều

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes