Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Chúa Nhật, ngày 01.10.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Chúa Nhật, ngày 01.10.2017:
1. Ngày 01.10- Kính thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su
2. Lời Hằng Sống Chúa Nhật 01.10.2017- TRỞ VỀ VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
3. Đầu tháng 10- Lễ Mẹ Mân Côi
4. Thánh Ca và Đời Sống - Trường Ca Ave Maria - Ca đoàn Thánh Linh West Covina - TGP Los Angeles
5. Giảng lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên_Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR 01-10-2017
6. Giảng lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên_Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm Phaolô Lưu Quang Bao Vinh 01-10-2017
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes