LHS Chúa Nhật 01.10.2017: TRỞ VỀ VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚALời Hằng Sống Chúa Nhật 01.10.2017 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :