LHS Chúa Nhật 08.10.2017: THIÊN CHÚA LÀ CHỦ VẠN VẬTLời Hằng Sống Chúa Nhật 08.10.2017 Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

0 nhận xét :