Lời Hằng Sống Thứ Ba 03.10.2017: SỐNG NHÃ NHẶN VÀ ÔN HÒALời Hằng Sống Thứ Ba 03.10.2017 Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

0 nhận xét :