Lời Hằng Sống Thứ Ba 17.10.2017: COI CHỪNG KIỂU GIỮ ĐẠO HÌNH THỨC!Lời Hằng Sống Thứ Ba 17.10.2017 Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :