Lời Hằng Sống Thứ Bảy 14.10.2017: PHƯỚC CHO NGƯỜI NGHE VÀ THỰC HÀNHLời Hằng Sống Thứ Bảy 14.10.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh , DCCT

0 nhận xét :