Lời Hằng Sống Thứ Bảy 21.10.2017: SỰ THẬT PHƠI BÀY TRONG NGÀY PHÁN XÉTLời Hằng Sống Thứ Bảy 21.10.2017 Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :