Lời Hằng Sống Thứ Tư 04.10.2017: HÃY TỪ BỎ ĐỂ SỐNG TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚALời Hằng Sống Thứ Tư 04.10.2017 Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

0 nhận xét :