Lời Hằng Sống Thứ Tư 1.11.2017: NƯỚC TRỜI CỦA NHỮNG AI GIỐNG CHÚA GIÊSULời Hằng Sống Thứ Tư 1.11.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :