Ngày 28.10: Kính thánh Simon và Giuda Tông đồNgày 28.10: Kính thánh Simon và Giuda Tông đồ

0 nhận xét :