Sống trọn giới răn mến Chúa yêu người - Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha 29.10.2017Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa chúa nhật 29-10-2017 với hơn 30 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu sống trọn giới răn mến Chúa yêu người.

0 nhận xét :