Sứ điệp Tin Mừng Thánh Lc 10:25-37
Sứ điệp Tin Mừng Thánh Luca 10:25-37 do Lm. Antôn Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

0 nhận xét :