Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 02/10/2017: Câu chuyện nước Nga trở lại• Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài để giải thoát họ • Người thiết nghĩa với Chúa Giêsu là người tự do • Ðừng đánh mất niềm hy vọng • Bệnh giả điếc làm ngơ. Cuối cùng là câu chuyện nước Nga trở lại

0 nhận xét :