Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 09/10/2017 - Câu chuyện hai cha con và con lừa• Một xin vâng ý Cha trong mọi sự • Niềm vui tìm lại cội nguồn. • Kitô hữu phải là thừa sai của niềm hy vọng. • Ơn biết xấu hổ giúp chúng ta thoát khỏi con đường tội lỗi. Cuối cùng là Câu chuyện hai cha con và con lừa

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes