Thánh Lễ phong chức linh mục Dòng Tên 2017Các tân linh mục: - Phêrô Trần Vinh Danh, S.J. - Tôma Aquino Nguyễn Khánh Duy, S.J. - Giuse Nguyễn Hải Đăng, S.J. - Augustinô Nguyễn Thái Hiệp, S.J. - Antôn Nguyễn Hữu Khanh, S.J.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes