Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 06.10.2017: Ơn biết xấu hổ giúp chúng ta ra khỏi con đường tội lỗiThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 06.10.2017: Ơn biết xấu hổ giúp chúng ta ra khỏi con đường tội lỗi

0 nhận xét :