Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.10.2017: Tỉnh thức và xét mình để khỏi sa chước cãm dỗThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.10.2017: Tỉnh thức và xét mình để khỏi sa chước cãm dỗ

0 nhận xét :