Thánh lễ tôn phong 35 Hiển Thánh, Đức Thánh Cha cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, CN 15.10.2017Thánh lễ tôn phong 35 Hiển Thánh, Đức Thánh Cha cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, CN 15.10.2017

0 nhận xét :