Thế Giới Nhìn Từ Vatican 12/10/2017: Kỷ niệm 80 năm bức ảnh Lòng Chúa Thương xót• Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 nhận định Thiên Chúa đã bị đặt xuống hàng thứ yếu trong Phụng Vụ • Đức Hồng Y Bechara Boutros al-Rahi than thở rằng thế giới đã lãng quên người tị nạn tại Li Băng • Vatican triệu tập các thành viên Tu Hội các Sư Huynh Bác Ái công khai chống lại giáo huấn của Giáo Hội về trợ tử • Ðức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị bảo vệ trẻ em. • Kỷ niệm 80 năm các tấm ảnh Lòng Chúa Thương xót đầu tiên được in. • Khóa Họp tiền Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 2018 về giới trẻ. • Đức Thánh Cha gặp gỡ Công nghị Giáo Hội Công Giáo Canđê

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes