Tin Công giáo thế giới ngày 06/10/2017Tin Công giáo thế giới ngày 06/10/2017 - Cameroon: Uỷ ban Công lý và Hoà bình kêu gọi đối thoại - Đức Thánh Cha tiếp tân Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống

0 nhận xét :