Tin Công giáo thế giới ngày 23.10.2017Tin Công giáo thế giới ngày 23.10.2017 - Đức Thánh Cha tiếp Hội nghị về giáo lý cho người khuyết tật - Các Nữ tu khai trương nhà hàng phục vụ thức ăn miễn phí ở London

0 nhận xét :