Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Truyền Giáo - Giáo Phận Thái Bình, 21/10/2017Quý cộng đoàn đang hiệp thông cùng Giáo phận Thái Bình trong Thánh Lễ Trực Tiếp Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Truyền Giáo tại Giáo Xứ Ngọc Đồng - Giáo Phận Thái Bình, 21/10/2017

0 nhận xét :