Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Truyền Giáo - Giáo Phận Thái Bình, 21/10/2017



Quý cộng đoàn đang hiệp thông cùng Giáo phận Thái Bình trong Thánh Lễ Trực Tiếp Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Truyền Giáo tại Giáo Xứ Ngọc Đồng - Giáo Phận Thái Bình, 21/10/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes