Trực tiếp: THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ - THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI - ĐỨC MẸ TÀPAO lúc 6h30' ngày 13/10/2017Trực tiếp: THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ - THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI - ĐỨC MẸ TÀPAO 13/10/2017

0 nhận xét :