Thánh Lễ An Táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Nguyên Giám mục Gp. Thái Bình[Trực Tuyến] Thánh Lễ An Táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Nguyên Giám mục Gp. Thái Bình

Xin quý cộng đoàn cùng hiệp thông và cầu nguyện trong Thánh Lễ An Táng của Đức cha cố Phanxicô Xaviê.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes