Thánh Lễ An Táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Nguyên Giám mục Gp. Thái Bình[Trực Tuyến] Thánh Lễ An Táng Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Nguyên Giám mục Gp. Thái Bình

Xin quý cộng đoàn cùng hiệp thông và cầu nguyện trong Thánh Lễ An Táng của Đức cha cố Phanxicô Xaviê.

0 nhận xét :