Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 10.10.2017: 'Trái tim Thiên Chúa luôn rộng mở và thứ tha'Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 10.10.2017: 'Trái tim Thiên Chúa luôn rộng mở và thứ tha'

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes