Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 24.10.2017: 'Chúa Giêsu yêu mến tôi và hy sinh vì tôi'Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 24.10.2017: 'Chúa Giêsu yêu mến tôi và hy sinh vì tôi'

0 nhận xét :