Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 25.10.2017: Mọi sự sẽ qua đi, tình yêu mến sẽ còn mãiĐức Thánh Cha tiếp kiến chung, 25.10.2017: Mọi sự sẽ qua đi, tình yêu mến sẽ còn mãi

0 nhận xét :