Bài Giảng Lễ Các Thánh của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo
Bài Giảng Lễ Các Thánh của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo 
Tại Đất Thánh Gx Thanh Sơn Chiều 01.11.2017

0 nhận xét :