Bài Giảng Lễ Chủ Nhật 19/11/2017 (CĐCGVN Tây Úc)Bài Giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đoàn Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Antôn Vũ Xuân Tùng CĐCGVN Tây Úc

0 nhận xét :