Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời 15g – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR 01/11/2017Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời 15g – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR 01/11/2017 www.chuacuuthe.com

0 nhận xét :