Giảng lễ Cầu Nguyện Cho Các tín Hữu Đã Qua Đời 18g – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 02/11/2017Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. (Ga 6,37) Giảng lễ Cầu Nguyện Cho Các tín Hữu Đã Qua Đời 18g – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 02/11/2017 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes