Giảng lễ Chúa Nhật Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ 15g 30 – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 26/11/2017Giảng lễ Chúa Nhật Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ 15g – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 26/11/2017 www.chuacuuthe.com

0 nhận xét :