Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Giuse Lê Quang Uy CSsR - 04/11/2017“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47) Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Giuse Lê Quang Uy CSsR www.dcctvn.org 04/11/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes