Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng 10.11.2017Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng 10.11.2017
1. Bài giảng của ĐTC ngày 09.11.2017
2. Ngày 10.11- Kính thánh Giáo Hoàng Lêo Cả
3. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 10.11.2017- HÃY SẲN SÀNG ĐÁNH ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC NƯỚC THIÊN CHÚA
4. Tin Công giáo thế giới
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes