Kênh truyền thông Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng 08.11.2017
Kênh truyền thông Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng 08.11.2017
1. Thánh lễ tại nguyện Marta, 07.11.2017- Nếu đánh mất khả năng yêu thương, bạn sẽ đánh mất tất cả
2. Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô - Câu chuyện người hiện về từ luyện ngục
3. Lời Hằng Sống Thứ Tư 08.11.2017- HÃY SỐNG CHẾT VỚI ĐƯỜNG LỐI CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA
4. Tin Công giáo thế giới
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes