Kênh truyền thông Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng 09.11.2017Kênh truyền thông Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng 09.11.2017

1. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha ngày Thứ tư 08.11.2017: "Hãy nâng tâm hồn lên chứ không phải đưa điện thoại lên!"
2. Ngày 09.11: Cung hiến thánh đường Gioan Laterano, thánh đường Mẹ của mọi thánh đường trên thế giới
3. Lời Hằng Sống Thứ Năm 09.11.2017: HÃY THANH TẨY ĐỀN THỜ ĐỂ PHỤNG SỰ THIÊN CHÚA
4. Thế Giới Nhìn Từ Vatican 09-11-2017: Chuyện hi hữu- Kẻ sát nhân dự lễ phong thánh cho nạn nhân

----------------------------------------------------------------
Truyền thông Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes