Kinh Truyền Tin Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ: tiêu chuẩn để vào Nước Trời là tình yêu mến cụ thể dành cho người nghèoKinh Truyền Tin Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ: tiêu chuẩn để vào Nước Trời là tình yêu mến cụ thể dành cho người nghèo

0 nhận xét :