Lời Hằng Sống Chúa nhật XXXIII 19.011.2017: SỐNG VÌ YÊULời Hằng Sống Chúa nhật XXXIII 19.011.2017 Lm. Vinh sơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :