Lời Hằng Sống Thứ Ba 07.11.2017: HÃY HÀNH XỬ TỰ DO NHƯ THIÊN CHÚA MUỐNLời Hằng Sống Thứ Ba 07.11.2017 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

0 nhận xét :