Lời Hằng Sống Thứ Bảy 04.11.2017: NƯỚC TRỜI CỦA KHIÊM NHU TỰ HẠLời Hằng Sống Thứ Bảy 04.11.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes