Lời Hằng Sống Thứ Bảy 04.11.2017: NƯỚC TRỜI CỦA KHIÊM NHU TỰ HẠLời Hằng Sống Thứ Bảy 04.11.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :