Lời Hằng Sống Thứ Bảy 18.11.2017: CẦU NGUYỆN ĐÊM NGÀYLời Hằng Sống Thứ Bảy 18.11.2017 Lm. Vinh sơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :