Lời Hằng Sống Thứ Hai 13.11.2017: HÃY THA CHO NÓLời Hằng Sống Thứ Hai 13.11.2017 Lm. Vinh sơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :